MAKALELER


ULUSAL MAKALELER

“Avar Tarihinin En Önemli Savaşı: 626 İstanbul Muhasarası”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 10, Çorum 2006, s. 1–24.

“XIX. Yüzyıl Seyahatnamelerinde Hakkâri Sancağının Kazaları”, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2004, Sayı: 6 Kış, Van 2008, s. 5–36.

“Peçenek-Macar Münasebetleri ve A.P. Horvath’ın Eserinde Peçenekler”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Yıl 2009, Sayı 15, İstanbul 2010, s. 69–90.

ULUSLARARASI MAKALELER

“Some Opinions on Turkic History Education and Problems of Teaching”, Alatoo Academic Studies, Volume 3, Number 2, Year 2008, Bishkek, Kyrgyzstan, pp. 63-72. (M. Uydu-Yücel ile birlikte).

“Some Considerations About Avars: Their arrival in Europe and struggles with the Franks in the sixth century.”. Otan Tarihi, History of The Homeland Research Journal, 2/2009, No: 46, Kazakistan, pp. 3-10.

"Ejelgi Turki Memleketlerindegi Souda Sattık Boylanıstarı" (Eski Türk Devletlerinde Ticaret), A. Yasavi Atındagı Halıkaralık Kazak-Turik Üniversitesi  (Bulletin of IKTU named A.Yasavi) Habarşı, No: 2-3 (70-71) Mamır Mavsım (Mayıs-Haziran) 2010, s. 502-508.

“Individual Rights and Responsibilities at Pre-Islamic Turkic History”, International Journal of Arts & Sciences, CD-ROM., ISSN: 1944-6934, Volume 4, Number 3, pp. 93-99 (2011).

“The Role of Manastır Military School in Atatürk’s Life”, Balkan Studies II, History&Literature, Editorial Board: İ. Mangaltepe - R. Qalili - F.M. Sancaktar - G. Mladenovski - M. Özdemir - D. Ekinci - N. Yavuz - M.A. Eroğlu - E. Zengin - S. Tauk, Published By Cyril and Methodius University, Skopje – Macedonia 2011, pp.  207-220.

“Attila: The Ruler of The Huns (434-453)” International Journal of Multidisciplinary Thought, CD-ROM. ISSN: 2156-69-92:: 1 (07): 7-15 (2011).