KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER


* “VI. Yüzyılın İkinci Yarısında Avar-Bizans Münasebetleri”, Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına, İstanbul 2008, s. 177–187.

* “Avar Hakanı: Bayan ve Dönemi”, İslam Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasına Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na Armağan, Doğu Kütüphanesi, İstanbul 2008, s. 167–178.

* “Arkeolojik Buluntulara Göre Avar, Peçenek ve Kuman-Kıpçaklarda Askeri Teçhizat”, Eskiçağ’dan Modern Çağ’a Ordular, Ed. Feridun M. Emecen, Kitabevi, İstanbul 2008, s. 121–152.

* “Kafkasya’nın Stratejik Önemi”, (Çeviri; www.iheden.fr/pages/formation/session-nationale/Rapport-etudes (Fransa Savunma Bakanlığı Yüksek Eğitim Enstitüsü 2. Dönem Raporu, 1. Kurul (Nisan 2003), Kafkas Dosyası, Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, İstanbul 2006, s. 247–260

* “Fransa’nın Cezayir’i İşgal Sürecinde Yaptığı Katliamlar”, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye Cezayir İlişkileri, Ed. İsmail Mangaltepe-M.Nam, Akademi Titiz Yayınları (ATİ), İstanbul 2012, s. 35-67.

* “Individual Social Rights Before Islam, Within Turkic History And Responsibilities Toward The State”, Black Sea Basin Studies, Ed. M.Yuriy-D.Ekinci-İ.Mangaltepe, Donetsk National University Publishing, Printed in Donetsk-Ukrain 2013, s. 187-206.