HAKEM OLDUĞU DERGİLER


* Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi /İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

* Tarih Dergisi /İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

* Avid /İstanbul Üniversitesi, Avrasya Enstitüsü

* Gazi Akademik Bakış/ Gazi Üniversitesi