EDİTÖRLÜKLER


YURT İÇİ EDİTÖRLÜKLER

ISTIAC 2009 İstanbul International Annual Conference on Foreign People Studying Postgraduate Education in Turkey, 24-26 June 2009 Istanbul-Turkey. Editorial Board.

Osmanlı’dan Günümüze Türkiye Cezayir İlişkileri, Akademi Titiz Yayınları (ATİ), İstanbul 2012. (M. Nam ile birlikte).

YURT DIŞI EDİTÖRLÜKLER

Balkan Studies I, Geography&Geostrategy, Editorial Board: D. Ekinci - G. Mladenovski - R. Qalili - F.M. Sancaktar - M. Özdemir - İ. Mangaltepe - N. Yavuz - M.A. Eroğlu - E. Zengin - S. Tauk, Published By Cyril and Methodius University, Skopje – Macedonia 2011.

Balkan Studies II, History&Literature, Editorial Board: İ. Mangaltepe - R. Qalili - F.M. Sancaktar - G. Mladenovski - M. Özdemir - D. Ekinci - N. Yavuz - M.A. Eroğlu - E. Zengin - S. Tauk, Published By Cyril and Methodius University, Skopje – Macedonia 2011.

Balkan Studies III, Living Together&Culture&Education, Editorial Board: F.M. Sancaktar - D. Ekinci - G. Mladenovski - M. Özdemir - R. Qalili - İ. Mangaltepe - N. Yavuz - M.A. Eroğlu - E. Zengin - S. Tauk, Published By Cyril and Methodius University, Skopje – Macedonia 2011.

Balkan Studies IV, Economics, Law, Health , Editorial Board: N. Yavuz - G. Mladenovski - D. Ekinci - R. Qalili - F.M. Sancaktar - M. Özdemir - İ. Mangaltepe - M.A. Eroğlu - E. Zengin - S. Tauk, Published By Cyril and Methodius University, Skopje – Macedonia 2011.

"Black Sea Basin Studies" ISTIAC 2011 Proceedings Book, (Editors: Makogon Yuriy, Deniz Ekinci, İsmail Mangaltepe), Donetsk National University Publishing, Donetsk– Ukrain, 2011.