ÇEVİRİLER


 * Göktürk İmparatorluğu, İlteriş Kapgan ve Bilge’nin Hükümdarlıkları (680-734), (Çeviri; René Giraud; L’Empire des Turcs Célestes, Les Régnes d’Elterich, Qapghan et Bilga (680-734), Paris 1960), Ötüken Yayınları, İstanbul 1999.

İstanbul ve Boğaziçi, Bizans ve Osmanlı Medeniyetlerinin Ölümsüz Mirası, (Çeviri; İhtifalci Mehmet Ziya Bey, İstanbul ve Boğaziçi) (5 kişilik ekip çalışmasıdır), Cilt I, Bika Yayınları, İstanbul 2004.

İstanbul ve Boğaziçi, Bizans ve Osmanlı Medeniyetlerinin Ölümsüz Mirası, (Çeviri; İhtifalci Mehmet Ziya Bey, İstanbul ve Boğaziçi), (5 kişilik ekip çalışmasıdır), Cilt II, Bika Yayınları, İstanbul 2004.