Page 99 - B

Basic HTML Version

onlara satılık demir sundular ki bana göre bunun
amacı, demir madenlerine sahip olduklarını
göstermekti. Çünkü bu insanlar arasında demirin
kolaylıkla elde edilmediği söylenmektedir. Demir
madeni yataklarına sahip topraklara hâkim
olduklarını ima etmek için böyle bir gösteri yaptıkları
varsayılabilir
[183]
.
Kendi kabilelerinden başkaları da ortaya çıkarak
kendilerini tekin olmayan şeylerden kurtaran kişiler
olduklarını söylediler ve Zemarkhos ile arkadaşlarının
yanına geldiler. Taşıdıkları bütün yükleri alarak yere
koydular. Daha sonra tütsü ağacının dallarından bir
ateş yaktılar, ziller ve davullar ile gürültü çıkararak
İskit dillerinde bazı haşin sözler söylediler, alevlerle
çatırdayan tütsü dallarını yüklerinin üzerinden
geçirdiler ve cinnete düşüp deli adamlar gibi
davranarak kötü ruhları uzaklaştırdıklarını düşündüler.
Bu şekilde bazı adamların şeytana karşı engelleyici
ve koruyucu oldukları düşünülüyordu. Düşündükleri
gibi şeytanları uzaklaştırınca ve Zemarkhos'un
kendisini ateşe yaklaştırdıklarında, bu sayede
kendilerini de temizlediklerini düşündüler
[184]
.