Page 98 - B

Basic HTML Version

Gök-Türk insanları Romalıların dostu oldu ve
devletimizle bu ilişkileri kurdular.
Fragman 10, 2
Önceden
Sacae
[181]
olarak adlandırılan Türkler
barışa ilişkin olarak Justinos'a bir sefaret
gönderince, İmparator Türklere bir elçi göndermeye
karar verdi. O sırada doğu şehirlerinin genel
kumandanı olan
Kilikyalı Zemarkhos'a
bunun için
hazırlanmasını emretti. Uzun bir yolculuk için gerekli
olan
hazırlıklar
tamamlanınca,
Justinos'un
hükümdarlığının dördüncü yılının sonlarına doğru
(Ağustos 569), on beş yıllık döngünün ikinci yılında ve
Latin takvimine göre Ağustos ayının başlangıcında
Zemarkhos, Maniakh'ın kendisi ve arkadaşları ile
Bizans'tan ayrıldı
[182]
.
Fragman 10, 3
Zemarkhos ve yanındakiler günler süren yolculuğu
tamamlayarak, Sogdların yaşadığı topraklara
girdiler. Bu noktada atlarından indiler ve bunu