Page 97 - B

Basic HTML Version

soru sordu: "Yani tüm Eftalit gücünü kendinize tâbi
mi kıldınız?". Elçiler de "Tamamen" diye cevap
verdiler. Sonra İmparator "Eftalitler şehirlerde mi
yoksa köylerde mi yaşıyorlar?" diye sordu. Elçiler:
"Efendim, bu insanlar şehirlerde yaşıyorlar"
[178]
.
"Öyleyse" dedi İmparator, "sizin bu şehirlerin hâkimi
olduğunuz açık". "Doğrusu bu" dedi elçiler. İmparator
sordu: "Çok sayıda Avar'ın Gök-Türk hâkimiyetine
karşı nasıl isyan çıkardıklarını ve herhangi bir kısmının
size tabi olup olmadığını anlat bize." "Ey İmparator,
hâlâ bize bağlı olan kişiler var. Kaçanların sayısı
tahminimizce yirmi bin civarındadır." Daha sonra
elçiler Gök-Türklere tâbi olan kabileleri sayarak
İmparatordan Romalılar ile Gök-Türkler arasında
barış olmasını ve hem saldırı hem de savunma ittifakı
yapılmasını
talep
ettiler.
Ayrıca
Roma
İmparatorluğunun düşmanı olan ve bölgelerine
baskın yapanları yok etmek için istekli olduklarını da
eklediler
[179]
. Elçiler bu şekilde konuşurken,
Maniakh ve yanında bulunanlar ellerini havaya
kaldırarak bu sözleri dürüst bir amaçla söylediklerine
dair büyük yemin ettiler
[180]
. Ayrıca eğer iddiaları