Page 96 - B

Basic HTML Version

üzere, ayrıca ham ipekten oldukça değerli bir hediye
ve bir mektup ile beraber Roma İmparatoruna
gönderdi
[173]
.
Mektubu taşıyan Maniakh yola çıktı. Çok sayıda
yollardan geçti ve çok sayıda arazileri aştı, bulutlara
erişen yüksek dağlardan, geniş ovalardan ve
ormanlardan, bataklıklardan ve nehirlerden geçti.
Daha sonra Kafkasları geçti ve nihayet Bizans'a
ulaştı
[174]
. Saraya girip İmparatorun karşısına
gelince, her şeyi dostane ilişkiler kurallarına göre
yaptı. Mektubu ve hediyeleri bunları almak için
kendisine gönderilen kişilere verdi ve zahmetli
yolculuğunun boşa çıkmamasını istedi.
İmparator İskit dilinde
[175]
(Gök-Türkçe) yazılmış
mektubu bir tercüman aracılığıyla okuyunca, oldukça
istekli bir biçimde elçiyi huzuruna kabul etti. Daha
sonra elçilere Gök-Türklerin liderliği ve konumu
hakkında sorular sordu. Elçiler dört eyalet olduğunu,
fakat tüm insanlar üzerindeki hâkimiyetin sadece
İstemi'de olduğunu söylediler
[176]
. Ayrıca, Gök-
Türklerin Eftalitleri istila ettiğini ve onları vergiye