Page 95 - B

Basic HTML Version

veya dördü hariç, yiyeceklerine karıştırılan öldürücü
zehir ile öldürüldüler. Sasânîler arasında Türk
elçilerin Sasânî ülkesinin boğucu kuraklığından
öldükleri haberi yayıldı, çünkü kendi ülkeleri
genellikle kar kaplıydı ve soğuk havadan uzaklaşınca
hayatta kalmaları mümkün değildi. Geriye kalanlar
farklı bir durumdan şüphelenmiş olsalar bile, kendi
ülkelerine döndüklerinde Sasânîlerin söylediklerinin
aynısını söylediler.
Fakat kurnaz ve zeki bir adam olan İstemi neler
yapıldığının farkına vardı ve elçilerin hainlikle
öldürüldüklerini anladı. Bu da Sasânîler ile Gök-
Türkler arasındaki husumetin nedeni oldu.
Sogdların lideri Maniakh bu fırsatı değerlendirdi ve
İstemi'ye Gök-Türklerin Romalılar ile dostluk
kurmalarını ve diğer insanlardan daha çok
kullandıkları için onlara satış amaçlı ham ipek
göndermelerinin daha iyi olacağını tavsiye etti.
Maniakh'ın kendisi Gök-Türk elçileri ile iyi anlaşmak
için oldukça hevesliydi ve bu sayede Romalılar ve
Gök-Türkler dost olabilirlerdi. İstemi bu teklife onay