Page 94 - B

Basic HTML Version

geçtiği için, kendi kabilesini Gök-Türklere şikâyet
eden (bu sırada kabilesini terk ederek Medlere
katılmıştır) Eftalit kavmine mensup olan Katulph
[171]
adında biri, Sasânî kralına ipeği reddetmesini değil,
adil fiyatını ödeyerek satın almasını ve bunları elçilerin
gözleri önünde yakmasını tavsiye etti. Bu sayede
adaletsizlik yaptığı için itham edilmeyecek; fakat
Gök-Türklerden ham ipek almak istemediği
anlaşılacaktı. Böylelikle ipekler yakıldı ve Sogdlar
bütün bu olanlardan hiç de memnun olmayarak
ülkelerine döndüler.
Sogdlar neler olup bittiğini İstemi'ye anlatınca,
İstemi Sasânîlere başka bir elçi gönderdi, çünkü
Sasânîler ve kendi devleti arasında dostane ilişkiler
kurmak istiyordu. Bu ikinci Türk elçi gelince,
Sasânîlerin yüksek dereceli yetkilileri Katulph ile
görüştükten sonra kral [Hüsrev], İskitlerin
[172]
güvenilir olmayan doğaları nedeniyle, Gök-Türkler ile
dostane ilişkiler kurmanın tamamen Sasânîlerin
aleyhine olduğuna karar verdi. Bununla birlikte
elçilerden bazılarının zehirlenmesini emretti, bu
sayede bundan sonraki elçiler de buraya gelmeyi