Page 93 - B

Basic HTML Version

Gök-Türk Elçilerinin Justinos'a Gelmesi
Fragman 10, 1
Justinos'un hükümdarlığının dördüncü yılının
başında (568 sonu-569 başları), Gök-Türklerden bir
elçi Bizans'a geldi. Gök-Türklerin gücü arttığı için,
önceden Eftalitlerin şimdi de Gök-Türklerin tebaası
o l a n
Sogdlar
krallarından Sasânîlere bir elçi
göndermesini ve Sogdların orada seyahat etmesine
ve Medlere ham ipek satmalarına izin verilmesi
hususunda talepte bulunmasını istediler. İstemi
[169]
bunu kabul etti ve liderleri
Maniakh
[170]
olan
Sogdlu elçileri gönderdi. Elçiler Sasânî kralına
ulaştıkları zaman, kendilerine herhangi bir engel
olmaksızın topraklarında ham ipek satma izni
verilmesini talep ettiler. Elçilerin taleplerinden çok da
memnun olmayan Sasânî kralı, topraklarından
Sasânî bölgesine serbest giriş verme konusunda
isteksiz olduğu için, cevabını bir sonraki güne kadar
erteledi ve ertelemeye devam etti. Bir dizi
ertelemeden sonra, Sogdlar bir cevap vermesi için
baskı yapmaları üzerine Hüsrev, meseleyi tartışmak