Page 92 - B

Basic HTML Version

bizden bizim vermek istediklerimizin dışında hiçbir
şey alamayacaksınız ve hizmetlerinizin karşılığı
olarak, umduğunuz gibi bizden vergi değil, ücretsiz
bir hediye olarak bunu alacaksınız."
İmparator Avar elçilerini
[168]
bu şekilde
korkutunca, bu insanlar onun sözlerinden ihtiraslarına
eza çektireceği, kendilerine önceden verilen şeylerin
verilmeyeceği ve gelecekte, herhangi bir karşılık
olmadan Roma İmparatorluğu'na saldıramayacakları
sonucunu çıkarmışlardır. Büyük bir umutsuzluğa
düşmüşler ve mevcut durumun sonucunun ne olacağı
ve ilişkilerinin nasıl bir şekil alacağı konusunda
tartışmışlardır. Hem hiçbir amaçları olmadan
Bizans'ta kalmak hem de burayı elleri boş terk etmek
istememişlerdir. Fakat bu iki şeytana (elçilere) kendi
kabilelerine dönmek ve arkadaşlarına katılarak
İmparatorun cevabı ile sarsılmış bir vaziyette
Franklerin topraklarını tamamen terk etmek daha
mantıklı gelmiştir.
Fragman 10, 1-5