Page 91 - B

Basic HTML Version

çünkü bu şekilde İmparatoru korkutacaklarını ve
yıldıracaklarını ve bunun sonucunda da Romalıların
Avarlara vergi ödemek zorunda kalacaklarını
düşünmüşlerdir. Fakat İmparator Avarların sözlerinin
kuru gürültüden başka bir şey olmadığını düşünmüş
ve şu şekilde cevap vermiştir: "Hem yalvarıp hem de
böbürlenerek bu şekilde istediğiniz şeyleri
alacağınızı düşünürken, amaçlarınızda başarısızlığa
uğradınız. Bizi ne iltifatlarınızla kandırabilirsiniz ne de
tehditlerinizle korkutabilirsiniz. Fakat size babamın
verdiğinden daha fazlasını vereceğim. Kibiriniz
normal olanın ötesine geçmiş ve ben sizlere uygun
davranmayı öğreteceğim. Disiplinsiz ruhları ıslah
eden ve tabiri caizse, onları eğiten, yıkıma yönelik
hevesli aceleciliklerini kontrol altına alan; kendi
isteklerine düşkün olduğu için gerekli parayı tedarik
edenden daha büyük bir velinimet olacaktır. İkincisi
bir arkadaş gibi görünse de, kendilerine menfaat
sağlayanları hemen ortadan kaldırmak için en küçük
bir bahaneyi kullanacaktır. Şimdi bizden en büyük
değere sahip olan hediyeyi – yani hayatlarınızı –
alarak ve Roma altını yerine, hayatta kalmanızı