Page 90 - B

Basic HTML Version

devam edecek ve eşit derecede istekli bir biçimde
sizin cömertliğinizden bahsedeceğiz ve sizi
velinimetimiz addedeceğiz. Ayrıca, eğer bize cömert
davranılırsa, davranışlarınıza aynı şekilde karşılık
vermemekten utanç duyacağız. Babanız bize
hediyeler verince biz de, hem de yapabileceğimiz
halde, Roma bölgesini istila etmeyerek hem de
daha sakin durarak borcumuzu ödedik. Bizler
Trakya'yı sürekli istila eden komşu barbarları toptan
yerle bir ettik ve hayatta kalanlardan hiçbiri Trakya
sınırlarını geçemedi, çünkü Roma İmparatorluğu ile
dost olan Avarların gücünden korktular. Bu nedenle
bizim için yapacağınız tek yeniliğin bize babanızın
yaptığından daha fazla ödeme yapmanız olduğunu
düşünüyoruz ve bu da bizi size babanızdan daha
fazla yakınlaştıracak ve size daha fazla teşekkür
borçlu olacağız. Olağan (yıllık) hediyelerimizi almak
için geldik. Şunun farkında olmalısınız ki eğer
liderimiz öncelikle bu hediyeleri alamaz ise, sizlerin
ve Roma Devleti'nin iyi bir dostu olamaz ve bunun
için Romalılara saldırmayı planlar"
[167]
.
Avar elçileri bu müphem konuşmayı yaparak hem