Page 89 - B

Basic HTML Version

Avarların Justinos'a Elçi Göndermesi
Genç Justinos'un hükümdarlığı sırasında (565-578),
Avarların elçileri önceki İmparator Justinianos'un
kabilelerine verdiği olağan-yıllık hediyeleri almak için
Bizans'a gelmişlerdir
[163]
. Bu hediyeler, uçuşan
saçlarını
[164]
sınırlamak için yapılan altınla işlenmiş
şeritler ve benzer şekilde divanlar ve diğer lüks
eşyalardı. Bu sebeplerin haricinde ayrıca Avar
elçileri; İmparatoru denemeye ve aynı şekilde
hediyeleri alıp alamayacaklarını, Romalıların ataleti
ile alay edip edemeyeceklerini ve ihmalkârlıklarını
kendi
menfaatlerine
dönüştürüp
dönüştüremeyeceklerini
anlamak
için
gelmişlerdir
[165]
. İmparator ile birlikte kendilerine
pek çok seyirci bulmuşlar, aynı zamanda da
istediklerini tercümanlar yoluyla söyleme hakkı
kendilerine verilince, şunları söylemişlerdir
[166]
: "Ey
İmparator, doğrudur ki babanızın hâkimiyetini miras
aldınız, bu nedenle tıpkı babanızın yaptığı gibi onun
arkadaşlarına menfaat sağlamalısınız ve babanız
hayattayken yaptıklarının hiçbirini değiştirmeden, şu
an ölü olduğu için kendinizi onun gerçek halefi olarak