Page 88 - B

Basic HTML Version

duydukları ne varsa satın alarak gitmelerine izin
verildi. Ne var ki, İmparator Justinianos gizlice
Justinos'a ne olursa olsun elçilerin silahlarını
ellerinden almalarını emretmiştir. Bunun üzerine
general dönüş yolunda elçilerle karşılaşınca bu emri
yerine getirmiştir. Bundan sonra, Romalılar ve
Avarlar arasında, önceden beri için için yanan
husumet patlak vermiştir. Fakat belirgin neden
elçilerin acilen salıverilmemelidir. Bayan
[162]
,
elçilerin hızla geri gönderilmelerini talep etmiştir,
fakat İmparator planlanan şeyi çok iyi bildiği için,
elçileri başkentte tutmak için durumu çeşitli yollarla
idare etmeye çalışmıştır.
Fragman 8