Page 87 - B

Basic HTML Version

Bizans'a elçiler göndermiş ve İmparatora belirli bir
süre boyunca Avarları burada alıkoymalarını
önermiştir. Çünkü adı
Kunimon
olan elçilerden biri
ile arkadaşlık kurmuş ve Kunimon güvenilir bir
biçimde ona niyetlerinin iddia edilenlerden farklı
olduğunu söylemiştir. Avarların talepleri oldukça
makul idi ve Romalılara karşı iyi niyetlerini
göstererek, bu şekilde Tuna Nehri'ni geçene kadar,
ihanetlerinin bir maskesi olarak masumca yerleşme
isteklerini kullanıyorlardı. Aslında Avarların niyetleri
farklıydı ve eğer Tuna Nehri'ni geçmeyi başarırlarsa,
tüm orduları ile birlikte bir saldırı düzenlemeyi
planlıyorlardı. Justinos bunu öğrenince, İmparatora
elçilerin Bizans'ta alıkonmalarını söylemiştir, çünkü
elçiler salıverilmeden önce, Avarlar nehri geçmek
istemeyeceklerdi.
Bunları yaparken Justinos Avarların nehri
geçmelerine karşı önlem alma konusunda daha az
dikkatli değildi, çünkü burayı korumak için muhafız
kıtalarının komutanı olarak
Bonos
'u
[161]
tayin
etmişti. Avarların elçileri, İmparatordan taleplerinin
hiçbirini alamadıkları için, ondan alışıldık hediyeleri