Page 86 - B

Basic HTML Version

olsun tüm düşmanlarına karşı koyabilir. Öldür onu,
böylelikle düşman topraklarını korkusuzca istila
edebilirsin". Bu sözler üzerine ikna olan Avarlar,
elçilerin dokunulmazlığını hiçe sayarak ve kanunları
göz ardı ederek Mezamer'i öldürdüler. Bundan sonra
da Ant topraklarını eskisinden daha fazla
yağmaladılar, esirleri kaçırdılar ve hiç ara vermeden
her yeri talan ettiler.
Fragman 5, 4
Avarlar, boylarının yerleşmesi için anayurt yapmak
istedikleri bölgeye bakmak üzere, Justinianos'a
elçiler gönderdiler
[158]
. General Justinos'un
tavsiyesi üzerine
[159]
İmparator, Avar kabilesini
önceden
Herul
'ların yaşadıkları ve
İkinci Pannonia
olarak adlandırılan bölgeye yerleştirmeyi planlamıştır.
Şayet bu topraklar üzerine yerleşme konusunda
anlaşma sağlanabilseydi, İmparator buraları onlara
verecekti. Fakat Avarlar
İskitya
dışında yaşamayı
çok fazla istemiyorlardı, çünkü tahminimce bu
bölgelere çok bağlanmışlardı
[160]
. Yerleşim yeri
konusundaki görüşmelerde çok fazla ilerleme