Page 85 - B

Basic HTML Version

yenilsinler, her iki durum da Romalıların yararına
olacaktı. Valentinus gideceği yere ulaştığı zaman,
hediyelerini sunup İmparatorun mesajını iletince,
Avarlar ilk önce
Unigurları
, daha sonra bir Hun
kabilesi olan
Zalileri
ve aynı zamanda
Sabirleri
mağlup ederek emirleri altına almışlardı
[156]
.
Fragman 5, 3
Ant
[157]
liderleri kötü bir şekilde yenilgiye uğrayıp
umutlarını kaybedince, Avarlar bunların topraklarını
yağmalayıp talan etmişlerdir. Düşmanın saldırıları
sonucu çaresiz durumda kalan Antlar,
Idariz
'in oğlu
ve
Kelagast
'ın erkek kardeşi
Mezamer
'i elçi tayin
ederek Avarlara göndermişler ve esir olarak alınan
kendi kabilesinin üyelerinden bazılarının fidye ile
serbest bırakılmalarını istemişlerdir. Elçi Mezamer
boşboğaz bir palavracıydı. Avarlara geldiğinde kibirli
ve oldukça ihtiyatsız bir biçimde konuşmuştu. Bu
nedenle, Avarların bir arkadaşı olan ve Antlara karşı
düşmanca planları olan bir Kutrigur, Mezamer'in bir
elçi için gerekenden fazla kibirli konuştuğunu
duyunca Kağan'a şunları söylemiştir: "Bu adam tüm