Page 84 - B

Basic HTML Version

İmparatora bunları söylemiştir. Justinianos'un vücudu
zayıftı ve gücü, genç bir adamken hem Vandal kralı
Gelimer
'i hem de Gotların kralı
Vittigis
'i esir aldığı
zamandan beri, oldukça azalmıştı. Şimdi yaşlı bir
adamdı ve onun cesur ve savaşçı ruhu güçsüzleşmiş,
Avarların gücünü savmak için savaşmaktan başka
yollar aramıştı. Alnına yazılmış sonu ile
karşılaşmasaydı, ilk olarak savaş yoluyla değil de
akıl yoluyla onları yenilgiye uğratabilir ve tamamen
ortadan kaldırabilirdi; fakat kısa bir süre sonra
hayata veda etti.
Fragman 5, 2
İmparator [II. Justinos] meseleyi tartışmaya açmış
ve kutsal senato planını ve kurnazlığını övünce,
hemen [Avarlara] hediyeler göndermiştir: Altınla
işlenmiş şeritler, divanlar, ipek elbiseler ve Avarların
kibirli ruhlarını yumuşatacak diğer birçok nesne.
Ayrıca elçi olarak imparatorluğun korumalarından biri
olan
Valentinus
'u
[155]
göndermiş, kabileyi (boyları)
Romalılar ile bir anlaşma yapmaya ve düşmanlarına
karşı beraberce silahlanmaya davet etmesini
istemiştir. Bu, benim görüşüme göre, oldukça zekice