Page 83 - B

Basic HTML Version

Avarların Tuna'ya Gelişi ve Roma ile Münasebetler
Fragman 5, 1
Avarlar hakkında bilgi
[151]
: Uzun süre dolaştıktan
sonra Alanların yaşadıkları topraklara gelmişler ve
Alanların
lideri
Sarosius
'un huzuruna çıkarak
kendilerini, Romalıların
[152]
dikkatine sunması için
rica etmişlerdir. Sarosius, o sırada
Lazica
'daki
[153]
güçlerin
generali
olan
Germanus
'un oğlu
Justinos
'u
[154]
Avarlar hakkında bilgilendirmiş,
Justinos bunu
Justinianos
'a aktarmış ve İmparator
generale, bu kabilenin Bizans'a elçi göndermesini
emretmiştir. Avarların ilk elçisi olarak
Kandik
adlı
biri seçilmiş ve bu elçi saraya gelerek, İmparatora
kabilelerin en büyüğü ve en güçlüsünün geldiğini
haber vermiştir. Avarlar yenilmez idiler ve yollarına
çıkan herkesi kolaylıkla yenip harap edebilirlerdi.
İmparator onlarla bir anlaşma yapmalı ve onların
etkili korumasından faydalanmalıydı. Fakat en
değerli hediyeler, yıllık ödemeler ve yaşamak için
oldukça verimli araziler karşılığında sadece Roma