Page 81 - B

Basic HTML Version

Avarların Batı'ya Kaçışı
Gök-Türklerin lideri İstemi, Avarların kaçtığını
[149]
ve kendi ülkesinden ayrılmaları ile Türklerin
mülklerine verdikleri zararı öğrenince, doğal olarak
bozkırlı kavimlerde olduğu gibi, övünerek ve
gururlanarak şunları söylemiştir: "Onlar kuş değil ki
Türklerin kılıçlarından kaçabilmek için gökyüzüne
uçabilsinler, onlar balık değil ki sulara girip denizin
derinliklerine saklanabilsinler; sadece yeryüzünde
yolculuk edebilirler. Eftalitler ile savaşımıza son verir
vermez, Avarlara saldıracağım ve benim
kudretimden kaçamayacaklar". İstemi'nin bu gururlu
tavırlarla Eftalitlerle savaşına devam ettiği
söylenmektedir
[150]
.
Fragman 5, 1-4