Page 79 - B

Basic HTML Version

Kutrigur ve Utigurlar
(Birinci paragrafta Medlerin Kolhis ülkesine sahip
olmaları ve Bizans ile ilişkilerden söz edilmektedir)
İkinci Paragraf
[Doğu'da] Bu gelişmeler meydana
geli rken,
Zabergan
'ın
[146]
önderliğindeki Hunlar
(Kutrigurlar), Roma İmparatorluğundan çok uzağa
sürülmüşlerdi. Fakat Kutrigurların geri dönmeyi ve
Trakya topraklarını yağmalamayı planladıklarını
düşünen
Justinianos
, bu esnada Utigurların
[147]
lideri olan
Sandilkh
'e baskı uyguluyordu. Çok sayıda
elçi göndererek veya onu provoke etmek amacıyla
çeşitli yolları denemek suretiyle, Sandilkh'in
Zabergan'a karşı savaşması için sürekli girişimlerde
bulunuyordu. Ayrıca
Justinianos
Sandilkh'e
gönderdiği mesajlarda, eğer Kutrigurları yok ederse
Roma İmparatorluğu tarafından
Zabergan
'a ödenen
yıllık vergilerin hepsini ona göndereceğini belirtmiştir.
Bu nedenle Romalılar ile iyi ilişkilerde bulunmak
isteyen Sandilkh, arkadaşları (soydaşları ?) olan
kabile bireylerini tamamen ortadan kaldırmasının