Page 75 - B

Basic HTML Version

Engel Olmaya Çalışması
23, 1-7 Roma-Sasânî Müzakereleri; General
Mavrikios, Arzenene İstilası
23, 8-12 Tiberios Agustus; Hüsrev'in Ölümü ve IV.
Hürmüz'ün Tahta Çıkışı, Müzakerelerin Başarısız
Olması; Mücadelenin Şiddetlenmesi
24 Tiberios'un Langobardlara Karşı İtalya'ya
Tekrar Yardım Etmesi
25,
1-2
Avarların
Sirmium
(Sremska-
Mitrovica/Sırbistan) İşgali
26, 1-7 Roma- Sasânî Müzakereleri; Mücadelenin
Şiddetlenmesi
27, 1-3 Romalıların Sirmium'u Avarlara Terk
Etmesi