Page 74 - B

Basic HTML Version

15, 1-6 Avarlarla Mücadele; Romalıların Mağlup
olması; Antlaşma
16, 1-2 Romalıların Sasânî Bölgesinde yer alan
Ermenistan'daki İsyanı Desteklemesi, Nusaybin'in
Kuşatılması
17 Apamea'daki Haç Kalıntıları
18, 1-4 İmparator Tiberios; Sasânîlerle
Müzakereler
18, 5-6 Kafkaslarda ve Ermenistan'da
Mücadeleler, Sasânîlere Gönderilen Elçilik Heyeti
19, 1-2 Valentinus'un Gök-Türklere Elçi Olarak
Gönderilmesi
20,
1-8
Roma-
Sasânî
Müzakereleri,
Ermenistan'da Mücadele
21 Slavların Yunanistan'ı Yağmalaması, Romalıların
Avarlardan Yardım İstemesi