Page 73 - B

Basic HTML Version

5, 1-3 Avarların Batıya Kaçması; Romalılarla İttifak
5, 4 Tuna'da Avarlar; Romalılara Karşı Düşmanlık
6, 1-3 Sasânîlerle On Beş Yıl Barış
7, 1-9 Justinianos'un Ölümü; II. Justinos'un Tahta
Çıkışı
8 Avar Elçisinin Justinos'a Gelmesi
9, 1-3 Sasânîlerle Müzakere
10, 1 Gök-Türk Elçilerinin Romalılara Gelmesi
10, 2-5 Elçi Zemarkhos'un Gök-Türklere Gitmesi
11 Avarların Franklara Saldırması
12, 1-2 Avarların ve Langobardların Gepidleri
Ortadan Kaldırması
12, 3-8 Avarların Sirmium Kuşatması
13, 1-5 Hüsrev'in Hıristiyanlara Baskı Yapması