Page 72 - B

Basic HTML Version

Menandros'un bir Hıristiyan olduğuna şüphe yoktur.
Ancak selefleri Prokopios ve Agathias'ın yaptığı gibi
Hıristiyan terminolojisini kullanmaktan kaçınmıştır.
Menandros'un eserinde yer alan malzeme Bizans
İmparatorluğu'nu merkeze koyarak diğer halklar ve
devletlerle olan ilişkiyi ele almaktan ibarettir.
Excerpta de Legationibus
bu ilişkilere dair
malzemenin esas itibariyle olduğu kaynaktır ki peşin
hükümlerle terkip edilmiştir
[144]
.
Excerpta de
Sententiis
ve
Suda
'nın da benzer yaklaşım içinde
olduğu görülmektedir
[145]
.
Menandros'un Fragmanları farklı konulara göre
tasnif edilmiştir:
1, 1-2 Önsöz
2 Lazica'da savaş; Kutrigur ve Utigurlar
3, 1-2 Narses İtalya'da
4, 1-8 Eftalit Devletinin İmha Edilmesi; Avarların
Kaçışı