Page 71 - B

Basic HTML Version

ardılıdır. Ayrıca yabancı adlar arasında yazılırken
tutarsızlık gösterenler de vardır: Targitius / Targites,
Meairanos / Mairanos, Dauritas / Daurentius,
Kutrigur / Kotrager. Bu adların kopya eden kişiler
tarafından yanlış geçirilmesi pek muhtemeldir.
Yazdıklarının çoğu dönemin eğitim düzeninde yer
alan standart kelime oyunları, argümanlar ve
mütalaalar ile bezenmiştir.
Menandros tarafından konulara gösterilen ilgilerin
ağırlık derecesi de Menandros'un kaynakları
hakkında fikir yürütmeye imkân sağlamaktadır.
Birçok diğer klasik yazarda görüldüğü gibi yazar
kaynakları hakkında çok az bilgi vermektedir. Ancak
imalardan anlaşıldığı kadarıyla yazar üç kaynaktan
beslenmektedir: Yayınlanmış birkaç eser, arşiv
kaynakları ve sözlü raporlar. Menandros tarafından
zikredilen tek yayınlanmış kaynak Peter'in bizatihi
yayınladığı eseridir. Zemarkhos Gök-Türk'lere yaptığı
seyahat için bir değerlendirme yayınlamış olmalıdır.
Ayrıca Menandros'un müzakereler hakkında verdiği
bilgiler muhtemelen imparatorluğun arşivlerine
dayanmaktadır.