Page 70 - B

Basic HTML Version

Menandros'un üslubu dönemin klasik tarihçileri
tarafından kullanılan geleneksel yazı kalıpları
içerisinde değerlendirilebilir. Dönemin yazarları
eğitim alırken çokça retorik, şiir ve dramdan
besleniyorlardı. Kelimeler ve ibareler klasik
yazarlardan örnek alınarak kullanılıyordu ve böylece
yazar da bu tür çerçevesinde tanımlanabilir. Ancak
bu bilinçli ödünç almaların ya da sadece tıpkı
kullanımın geç dönem yazarların dağarcığından
alınma hususu da pek belli değildir. Daha açık ve
bilinir olan şey Agathias'ın kullandığı yazı stilinin
kullanımı ve Menandros'un onun stili ile yakından
ilgilenmesi ancak dönem içinde görülen genel
terkiple bağlantılı olarak yazarda bazı değişimlerin
olduğudur.
Yabancı halkları adlandırırken Menandros'un daha
çağdaş olduğu görülmektedir. Massaget adı
görülmemekte ve İskit adı Orta Asya halkları için
kullanılmaktadır. Türkler Türk, Avarlar Avar, Slavlar
Slav ve Hunlar ise ayrı ayrı ve belli kabile toplulukları
olarak görünmektedir. Öte yandan Lazi, arkaik