Page 69 - B

Basic HTML Version

Menandros'un eserinin girişindeki takririne göre
tarihi kayıtlarına Agathias'ın bitirdiği yerden, 557/58
yılından yani Kutrigurların Trakya'ya vardığı tarihten
itibaren başlamaktadır. Theophylaktos'a göre (I,3,5)
Menandros, Sirmium'un Avarlar tarafından ele
geçirilme tarihini Tiberios'un öldüğü ve Mavrikios'un
yerine geçtiği 582 yılı olarak kaydetmiştir. Bu tarih,
eserin son yılı olarak algılanmaktadır. Ancak giriş
bölümünden edinilen izlenime göre Menandros,
Mavrikios'un hâkimiyet devresini de yazmaya
niyetlenmiş -belki de yazmıştır- ancak bu konuda
hiçbir iz yoktur.
Excerpta
'da (özellikle Frg,6,1)
[143]
yer alan
Fragmanlarına göre Menandros, olayları geniş bir
bakış açısıyla ve aynı zamanda geç dönem klasik
historiografinin pratikleri ile uyum içinde ele almıştır.
Menandros'un eserindeki usul ve kaynak kullanımı
konusu çok belirgin değildir. Menandros klasik bir
tarihçi olarak değerlendirilse de klasik yazarlardan
sadece ikisine, Homeros ve Hesiod'a atıf
yapmaktadır. Klasik bilime yaptığı müracaat da