Page 68 - B

Basic HTML Version

pasajlarında yer almıştır ve bazen Menandros'a
atfedilmiş ama genelde anonim ve daima muhtasar
olarak gösterilmiştir. Bunlar dışında Paris'teki
nüshada yer alan bir Fragmanın (Frg,17)
Menandros'a ait olup olmadığı kesin değildir, bazı
müellifler aksi görüş belirtmektedirler. Menandros
tarafından betimlenen bazı olayları kapsayan Ioannes
Epiphaneus'un
tarihinde
[142]
,
Menandros'dan
istifade eden Theophylaktos ve Evagrios'dan
aktarmalarla yapılan bir benzerlikten de söz etmek
mümkündür. İmparatorluğun doğudaki işleri hakkında
yazan Bizanslı Theophanes'in de Menandros'dan
fazlaca istifade ettiği görülmektedir. Evagrios ise
Kilise Tarihi
'nde Ioannes Epiphaneus'un eserine
Menandros ile ilave yapmıştır fakat bu durum kabul
edilmemiştir. Benzer bir durum ana kaynağı Ioannes
Epiphaneus olan Theophylaktos'un yazara ilave ve
düzeltmeleri Menandros'dan yapmış olduğu gerçeği
için de geçerlidir fakat diğer ayrıntıları John'un
yazdıklarından farklılaşmıştır. Görüldüğü gibi
Menandros'un eserinden, kendisinden sonra eser
bırakan pek çok müellif tarafından istifade edilmiş ve