Page 67 - B

Basic HTML Version

Menandros'un Fragmanları, onun
Excerpta
'da
Ιστσρία
[139]
olarak
anılan
tek
eseridir.
Menandros'un tarihi kayıtlarında Agathias'ın eseri
devamlı kaynak olarak gösterilmesine rağmen,
Fragmanlar biçim ve malzeme olarak selefi ile
karşılaştırıldığında, bu esere yapılmış bir ek ya da
haşiye olarak görülmemelidir. Girişten başlamak
üzere Agathias'ın izlediği yöntem, üslubu ve
hükümleri zamanla alt üst olmuş farklı bir şekilde
gelişmiştir. Şurası kesindir ki Menandros kendisini
büyük yazarlar sınıfında konumlandırmayı düşünmüş,
onlar arasında yer almayı hayal etmiştir.
Menandros, çalışmalarının karşılığı olarak aldığı
ödüller içerisinde eserinin uzun bir süre sonra ilim
âleminde bu kadar yaygınlaşmasını beklemiyordu.
Metinlerin bir kısmı kaybolmuş ve unutulmuştur.
Mamafih tarihi kayıtları içeren metinlerden en
azından bir nüsha, X. yüzyılda bulunmuş ve
Excerpta
de Sententiis
[140]
ve
de Legationibus
'un
[141]
yazarları tarafından metinden istifade edilmiş ve
böylece mevcut metnin tamamı bugüne kadar