Page 65 - B

Basic HTML Version

mahiyette olduğu bilinmektedir. Fakat müellifimizin
bu unvanının askeri bir mahiyet taşımadığı
görülmektedir. Nitekim Menandros'un kendisinin de
ifade ettiği gibi, bu unvan ile sadece bir diplomatik
görev elde ettiği anlaşılmaktadır.