Page 64 - B

Basic HTML Version

Menandros bu ortamda Agathias'ın tarihini
tamamlama işini sırf ortaya konulan ödülü elde
etmek için üstlendiğini açıkça söylemektedir. Bu
yönüyle Menandros kendisinden önceki geleneksel
yazarlardan ayrılarak en açık sözlü ve samimi yazar
konumuna gelmiştir. Menandros ve eseri hakkında
bilgi veren B. Baldwin, Bizanslı müellifin şair
özelliğini de vurgulamaktadır
[138]
.
Bir dönem yoksulluk ve acizlik içine düşen
Menandros'un hayatı, İmparator Mavrikios'un tahta
çıkışıyla değişmektedir. Mavrikios'un sanata ve
yazarlara verdiği destek ve ödüller Menandros'u,
talihini değiştirecek "
Tarihini"
yazmaya yöneltmiştir.
Böylece Agathias'ın ölümünden sonra
Agathias'ın
Tarihi
'ni tamamlamaya karar vermiş ve bu işi
başarıyla yapabilmesinin yolunu İmparator Mavrikios
sağlamıştır.
Menandros'un
bundan
sonra
imparatorluk arşivinde üst düzey imtiyazlı bir memur
olarak çalıştığı görülmektedir. Yüksek bir maaş
almakta olduğu ve
protector
yani
koruyucu
unvanı
taşıdığı
Suda
ve
Excerpta
'da kaydedilmektedir. VI.
yüzyılda imparatorlukta bazı ayrıcalıklı insanların elde