Page 63 - B

Basic HTML Version

Menandros hakkında gerek Türkçe gerekse batı
dillerinde çok fazla yazı kaleme alınmamıştır. VI.
yüzyılın ortalarında İstanbul'da doğan Menandros'un
hayatı, kişiliği ve ailesi hakkında kaynaklarda hemen
hiçbir bilgiye rastlanılmamaktadır
[134]
.
Menandros hakkında, kendi yazdığı eserden çok
az bilgi edinebilmekteyiz. Hayatı ile ilgili bu bilgileri
daha çok Menandros'un biyografik Fragmanlarını
içeren
Suda
[135]
(M591=Fr. 1,1)'dan ve bir kısmını
d a
Excerpta de Sententiis
isimli eserden (1=Fr.
1,2)'den
bulabiliyoruz.
Babası
İstanbul'un
yerlilerinden olan Euphratas adında biridir
[136]
.
Suda
'daki kayıtlar babasının bir Bizanslı olduğunu ve
yüksek öğrenim almadığını, oğulları Herodotos ve
Menandros'un
hukuk
eğitimine
başladığını
söylemektedir. Herodotos eğitimini bitirememesine
rağmen
Menandros
hukuk
eğitimini
tamamlayabilmiş; ancak avukatlık yapmamıştır.
"
Tarih
"'in giriş bölümünde Menandros, kardeşinin
okulu bıraktığını, eğitimini aldığı hukukçuluğu bırakıp
ahlaksızlığa ve çapkınlığa düştüğünü, devamlı