Page 6 - B

Basic HTML Version

Öncesi
Türk
Tarihi,
özellikle Avarlar ve yakın
dönem Seyahatnameleri üzerine çalışmalarını
sürdürmektedir.İngilizce ve Fransızcs bilmektedir.