Page 54 - B

Basic HTML Version

"barbar" kelimesi sık sık kullanılmaktadır. Biz
çalışmamızda zaman zaman metne sadık kalmak
amacı ile "barbar" kelimesini kullanmak zorunda
kaldık. Ancak bazı durumlarda kastedilen topluluk
anlaşılıyor ise, doğrudan ismini yazmayı tercih ettik.
Çalışmamızda Bizans kelimesi veya tabiri yerine,
zaman zaman Roma veya Doğu Roma tabirini
kullandık. Bilindiği üzere Bizans tabiri daha sonraki
yüzyıllarda (XVI. yüzyıl) kullanılmaya başlanan bir
tabirdir. Doğrusu Doğu Roma olmalıdır ancak
günümüzde yerleşmiş bir terim olarak "Bizans"
kullanılmaktadır.
Sonuç olarak Türk Tarihi ve kaynakları üzerinde
yapılan çalışmalar ülkemizde hızla yayılmaktadır.
Özellikle kaynak çevirisi ilim hayatının vazgeçilmez
bir unsurudur. Akademi camiası kendi çevresinin
dışındaki dünyanın yazdığı, keşfettiği, yorumladığı ve
de kullandığı bilgiden bihaber olursa, kendi yazdıkları
da bir dereceye kadar fayda sağlayacak ama yeterli
olmayacaktır. Bu sebeple Eski Batı kaynaklarının bir
an evvel tercüme edilerek ilim âlemine