Page 52 - B

Basic HTML Version

koyduk.
Simokattes'in eseri ise tercüme, giriş, ilave notlar
ve geniş açıklamalarla beraber Michael and Mary
Whitby tarafından 1986 yılında yayınlanmıştır
[132]
.
İmparator
Herakleios
(610-641)'un
iktidarı
döneminde eserini kaleme alan Theophylaktos
Simokattes, Roma İmparatorluğu'nun siyasi, askeri
ve diplomatik tarihi hakkında oldukça doyurucu
bilgiler vermektedir. I. Justinos'un (518-327) tahta
çıktığı 518 yılından Tiberios'un (578-582) tahttan
indiği 582 yılına kadar olan dönemi kaleme alan
Simokattes, Agathias ve Menandros'un bıraktığı
yerden devam ederek Bizans tarihini yazmıştır. Eseri
sekiz kitaptan meydana gelmektedir. Biz
çalışmamızda Whitby'nin Grekçeden İngilizceye
tercümeye ettiği eseri kullandık. Ayrıca bu çalışmanın
önsöz ve giriş kısmında gerek Simokattes'in hayatı
gerekse eseri ile ilgili verilen teferruatlı bilgileri
özetleyerek kendi çalışmamızda kullandık. Bununla
beraber, mütercimin verdiği dipnotları aydınlatıcı
olması düşüncesiyle tercüme ederek aynı şekilde
verdik.