Page 51 - B

Basic HTML Version

değerli bilgiler vermiştir. Akabinde Menandros'un
yaşadığı
dönemi
incelemiş
ve
Bizans
İmparatorluğunun genel yapısını ortaya koymuştur.
Dönemin diğer kaynakları ile mukayeseler yaparak
okuyucunun daha derli toplu ve doğru bilgilere
ulaşmasını
amaçlamıştır.
Blockley
özellikle
Menandros'un
Fragmanları
üzerine
yapılan
çalışmalar ve yorumlar üzerinde durarak, tarihin
önemli bir dönemi hakkında bilgi veren
Menandros'un eserinin güvenilirliğini tartışmak
suretiyle, araştırmacıların işini kolaylaştırmıştır.
Nitekim biz bu çalışmamızda Blockley'in İngilizceye
çevirerek yayınladığı eserinin önsöz ile giriş
kısmından oldukça detaylı bir şekilde istifade
ettik
[131]
. Ayrıca verilen dipnotları da konunun
önemine ve de ilgisine göre aynen vermeyi uygun
bulduk. Özellikle Menandros'un hayatı ve eseri ile
ilgili bilgileri Blockley'in verdiği bilgileri özetlemek
suretiyle kaleme aldık. Konu bütünlüğü olması
açısından Türklerle ilgili kısımların haricindeki bazı
metinlerin de tercümesini yaptık. Okuyucunun daha
iyi anlayabilmesi için Fragmanları ayrı ayrı vermeye