Page 50 - B

Basic HTML Version

Vita Guriae:
395-396'da
Hun-Eftalitlerin
istilasından bahseder
[128]
.
Vita Hypati:
Eserde Hun saldırıları ve bunlar
hakkında bilgiler bulunmaktadır
[129]
.
Vita Photinae
: Avarlardan bahseder
[130]
.
Bizim bu çalışmamız ise VI. yüzyılın iki önemli
Bizans kaynağı olan Menandros P. ve T.
Simokattes'in eserlerinde Türklerle ilgili verdikleri
bilgileri
Grekçeden
İngilizceye
yapılan
tercümesinden
istifade
ederek
Türkçeye
kazandırmayı amaçlamıştır.
Menandros'un Fragmanları IX. asırda meydana
getirilen ve otuz binin üzerinde maddesi olan
Suda
Ansiklopedisinde bir araya getirilmiştir. Bu
ansiklopedi sayesinde Fragmanlar günümüze kadar
ulaşabilmiştir. Bu kıymetli eseri Grekçeden
İngilizceye R.C. Blockley çevirerek 1985 yılında
yayınlamıştır. Blockley eserinin giriş kısmında