Page 49 - B

Basic HTML Version

Hazarlar, Tatarlar ve Osmanlılar hakkında malumat
bulunmaktadır
[122]
.
Isıdoros:
Mora yerlisidir. Güney Rusya Tatarlarına
ait olduğu belirtilen Utigur ve Kutrigurların çöküşü
üzerine yazılan bir raporu vardır
[123]
.
Leon Sophos:
Türklerin artık Bizanslılarla komşu
ve düşman oldukları, Macarlara ait Karpat
Havzası'nın Bizans İmparatorluğu tarafından ayrıldığı
ve Bulgarların buraya yerleştirildiği anlatılmaktadır.
VI. yüzyıldaki Avarlar ve Türklerden bahsedilir
[124]
.
Notitiae De Populis:
1360'tan sonra V. Laurent
tarafından tutulduğu düşünülen notlarda Türk halkları
Onogurlar, Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Macarlar,
Peçenekler, Kumanlar, Tatarlar, Selçuklular ve
Osmanlılar hakkında bilgi mevcuttur
[125]
.
Symeon Megistros:
Hun, Avar, Hazar ve
Bulgarlar hakkında kısa bilgiler verilmektedir
[126]
.
Vita Gregentii:
Bu eserin iki yerinde Avarlardan