Page 48 - B

Basic HTML Version

işaretler ihtiva etmektedir. Çalışmada Hazarlar,
Bulgarlar, Macarlar, Tatarlar ve Türkler hakkında bilgi
bulunmaktadır
[119]
.
VI. İoannes Kantakuzenos (1347-1354)
: XIV.
yüzyılın önemli ana kaynaklarından biridir. Kumanlar
ve Tatarlar hakkında geniş malumat verilmiştir.
Konstantinos Laskaris:
1434-1501 yılları
arasında yaşamış tanınmış hümanisttir. Göçlerin
ardından İtalya, Napoli, Roma, Milan ve diğer
şehirlerin ardından İstanbul'un fethi ile ilgili eser
yazmıştır. Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Türkler ve
Hazarlar ile ilgili bilgilere etraflıca değinilmiştir
[120]
.
Georgios
Monachos:
Rahip
Georgios
Monachos'un el yazmasıdır. Eser İmparator III.
Mikhail'e (842-867) atfedilmiştir. Onun eseri Bizanslı
rahiplerin tipik dünyasını ihtiva eder. Daha eski
tarihlerde yazılan eserlerden istifade ederek
Sabirler, Avarlar ve Bulgarlar hakkında bilgi
vermektedir
[121]
.