Page 47 - B

Basic HTML Version

Osmanlılarla ilgili bilgi bulunmaktadır
[115]
.
Nikephoros Kallistos Xanthopulos:
1256-1317
yılları arasında yaşamıştır ve yaklaşık olarak 1317'de
biten bir tarih kitabı yazmıştır. On sekiz kitapta 610
yılına kadar "
Kilise Tarihi
"'ni ele almıştır. Hunlar,
Avarlar, Macarlar, Eftalitler, Onogurlar ve Sabirler
hakkında bilgiler vermektedir
[116]
.
Pulologos:
XIV. yüzyılda unvanı şair olan müellif,
şiirinde Bizans'ın komşu halkları, yani Bulgarlar,
Hazarlar ve Tatarları anlatmaktadır. Ayrıca diğer
söylevlerinde
Selçuklular,
Macarlar
ve
Peçeneklerden de bahsetmektedir
[117]
.
Georgios von Pelogonia:
Muhtemelen
Pelogonia'lı (Makedonya'nın güney doğusunda bir
bölge) Georgias tarafından XIV. yy'da İmparator
Johannes Betatzes (1222-1254)'in yaşam tasvirini
anlatmak için kaleme alınmıştır. Kumanlar,
Selçuklular ve Bulgarlara değinilmiştir
[118]
.
Georgios Chrysokokkes:
Georgios, XIV. yy'da