Page 46 - B

Basic HTML Version

eserini tamamlamıştır. Bu kaynak eserde Avarlar,
Bulgarlar, Hazarlar, Peçenekler, Uzlar, Kumanlar ve
Selçuklulardan bahsedilir
[112]
.
Konstantinos Akropolites:
Tarihçi Georgios
Akropolites'in oğludur. XIII/XIV. yüzyılda yaşamıştır.
Demetrios'un Avarlar, Bulgarlar ve Macarlar
hakkındaki bilgilerini içeren bir eserdir
[113]
.
Michael Glykas:
Michael Glykas Türk toplulukları
üzerine teferruatlı bilgiler bulmak mümkündür.
Özellikle Avarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Peçenekler,
Uzlar, Kumanlar, Selçuklular ve Macarlar hakkında
Kerdanos, Skylitzen ve Zanaros'tan bilgileri derlemiş
ve eserinde kullanmıştır
[114]
.
Georgios Pachymeres
: XIV. yüzyıl kaynağıdır.
Kumanlar, Tatarlar ve Moğollar ile ilgili yazılar vardır.
Nikephoros Gregoros:
Nikephoros Türk
halklarının tarihsel zenginliklerini belirtir. XIII.-XIV.
yüzyıldaki Türk-Bizans münasebetlerine değinir.
Kumanlardan,
Moğollardan
ve
Tatarlardan