Page 45 - B

Basic HTML Version

biridir. Bulgarlar hakkındaki en önemli bilgileri ve
1185 isyanı hakkında bilgileri anlatmaktadır. Ayrıca
21 kitaptan oluşan eser Bizans, Peçenek ve Kuman
savaşlarının karakteristik özellikleri hakkında ayrıntılı
bilgi verir. XII. yüzyıl Macar tarihi içinde Kinnamos'tan
sonra ana kaynaklardan biridir
[109]
.
Theodoros Prodromos:
Dönemin sosyal hayatı
hakkında bilgi verir. Bizans şiirinin bilinen
temsilcisidir. Eserinde Türk halkları hakkında birçok
değerli bilgi verir. Bir yerde Bulgarları anlatır. Sık sık
Selçuklular ve Bizans'ın savaşlarından ve
Peçeneklerle
Kumanlardan
bahsedilir.
Bu
toplulukların karakterisitik yapılarını ayrıntılı biçimde
anlatır
[110]
.
Gregorios Kyprios:
1283-1289 yıllarında İstanbul
patriği olarak görev yapmıştır. Müellif eserinde
Bulgarlar, Kumanlar, Selçuklular, Tatarlar ve X.
yüzyılın sonundaki Bulgar savaşları hakkında bilgiler
vermektedir
[111]
.
Theodoros Skutariotes (Üsküdarlı):
XIII. yüzyılın