Page 44 - B

Basic HTML Version

Ioannes Zonaras:
XII. yy'ın ikinci yarısında
yaşamıştır. Zonaras'ın "Epitome Historian" (Tarihin
Özeti-1118 yılına kadar) adlı dünya kroniğinde çeşitli
Türk halklarının zengin tarihi malzemelerini büyük
ölçüde ilgilendiren bilgiler vardır. Önceki kaynaklara
göre nispeten mesaj sayısı düşüktür
[106]
.
Konstantinos Manasses:
Naupaktos (İnebahtı)
metropolitinde 1187'de doğmuştur. XII. yüzyıl tarihli
bir düzyazı ve şiirdir. Eserde Manasses Avarlar,
Hazarlar, Bulgarlar ve Selçuklular ile ilgili bilgi verir.
Peçenekler ve Selçuklular üzerine söylenen sözler
dikkat çekmektedir
[107]
.
Nikephoros Bryennios:
Nikephoros Bizans
ailesinin yönetimi altındaki bazı ayrıntıları içeren
Bizans, Bulgar ve Selçuklu ilişkilerini ve
mücadelelerini anlatan bir çalışmadır. Balkanlardaki
Peçeneklerin
Bizans
akınlarından
bahsedilmektedir
[108]
.
Niketas Khoniates:
Niketas'ın "Historia" isimli