Page 43 - B

Basic HTML Version

a l ınan
Alexiad
adlı eserde Peçenek, Oğuz ve
Kuman-Kıpçaklar hakkında oldukça teferruatlı ve
ehemmiyetli malumat bulmak mümkündür
[102]
.
Ioannes Kinnamos:
Kinnamos'un "
Historia
" adlı
(1118-1176) eserinde XII. yy'da Selçuklu tarihine
dayanan bir rapora değinilmektedir. Hatta bağlantılı
olarak Türkmenlerden de bahsedilmektedir.
Peçenek ve İskit adı üzerinde durulmuştur. İmparator
I. Manuel Komnenos'un (1143-1180) 1148 yılında
muhtemelen Kumanlara karşı kazandığı zafer burada
nakledilmektedir
[103]
.
Ioannes von Antiochien:
Antakya Patriği
Ioannes'tir (XI-XII. yy.) Peçeneklerin, Kumanların ve
Selçukluların dini hayatları üzerine kısa bilgiler veren
bir eserdir
[104]
.
Ioannes Tzetzes:
İstanbul'da yaşamış bir
bilgedir. Özellikle edebiyat alanında çalışmaları
vardır. Tzetsen'in eserlerinde Türk halklarını
ilgilendiren birçok benzersiz rapor vardır. Avarlar,
Bulgarlar,
Macarlar,
Türkler
ve
Uzlardan