Page 42 - B

Basic HTML Version

1048-1050 tarihleri arasında yazılmış büyük farklı bir
söylevdir ve Edirne ile Peçeneklere dair bilgiler
bulunmaktadır
[99]
.
Ioannes Skylitzes:
Skylitzes'in "
Synopsis
Historiarum
"
adlı
(811-1057)
çalışması
Theophanes'in kronikleri ile başlar. Bu eserde
Skylitzes'in Türk halkı hakkında elde ettiği pek çok
değerli raporlara değinilmiştir. Sarkel'deki Hazar
kalesinin nasıl inşa edildiğinin hikâyesi Theophanes
üzerinden anlatılır
[100]
.
Ioannes Skylitzes Continuatus:
Skylitzes bu
eserinde 1057-1079 arasındaki olaylara değinmiştir.
Özellikle Selçuklu-Bizans ilişkileri ve Malazgirt
Savaşı'ndan bahsedilmektedir. Bunun yanı sıra
Peçeneklerin Uzlar ve Kumanlarla bağlantıları
üzerinde durulmuştur. Yazar Bizans egemenliği
altındaki Bulgarların ayaklanmalarını, özellikle 1072-
1073 Bulgar ayaklanmasını da ayrıntısıyla
anlatmaktadır
[101]
.
Anna Komnena
: İmparator Alexios Komnenos'un