Page 41 - B

Basic HTML Version

geleneksel notları kullanmışlardır. Avarlar ve
Hazarlara ait kaynakların yanında Bulgarlara ait
kaynaklar bilgileri de bulunmaktadır
[95]
.
Historia Imperaorum:
Bu eserde Bulgarlar,
Peçenekler ve Selçuklular üzerinde durulmuştur
[96]
.
Kekaumenos:
XI. yüzyılın önemli bir eseridir.
Müellif Bizanslı seçkin bir aileden gelmektedir.
Bulgarlar, Peçenekler ve Selçuklular hakkında bizim
için önemli bilgiler vardır
[97]
.
Michael Attaleites:
Michael Attaleites'in XI.
yüzyılda kaleme aldığı eserde Bizanslıların
Selçuklularla mücadelesi, Selçukluların Anadolu'da
genişlemesi, Bizans-Selçuklu ilişkileri, Peçenek-
Bizans mücadelelerinin raporları bulunmakta,
bununla birlikte Uz'lardan ve Kumanlardan da
bahsedilmektedir
[98]
.
Ioannes Mauropus:
Müellif 1042-1055 arasında
İmparator Konstantinos Monamachos döneminde
Konstantinopol Üniversitesinde felsefe profesörüdür.